...odborné služby pre všetkých úspešných...

Zakladanie spoločností s.r.o.

 

Na základe Vášho splnomocnenia založíme Vašu spoločnosť s.r.o. Poradíme s výberom obchodného názvu, s výberom voľných , remeselných alebo viazaných živností. Pripravíme všetky potrebné dokumenty pre návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra.

 Vašu spol. s.r.o. založíme  do 15 dní za výhodnú cenu 134,25 € + súdny poplatok vo výške 165,75 €, spolu vo výške len 300 €. Nejedná sa o žiadne asistované zakladanie spoločnosti. Vy len overíte svoj podpis na listinách, všetko ostatné vybavíme za Vás.

 

Čo obsahuje obsahuje suma 300 € ?

 • súdny poplatok za  vklad návrhu  na zápis spoločnosti do obchodného registra na príslušný súd , elektronické podanie vo výške 50% z ceny súdneho poplatku 331,50 €, teda 165,75 €.

 • vypracovanie zakladateľskej listiny pri 1- osobovej spol.s.r.o.

 • vypracovanie spoločenskej zmluvy pri viacerých spoločníkoch

 • vypracovanie súhlasu majiteľa nehnuteľnosti s podnikateľskou činnosťou s.r.o.

 • zabezpečenie výpisu LV z katastra nehnuteľností

 • vypracovanie zmluvy o prenájme sídla spol. s.r.o./nevyžadujú pre zápis

 • vyhlásenie správcu vkladu (min. 5.000 € ) o splatení základného imania spoločnosti alebo o  vkladoch spoločníkov (min. 750 €)

 • vypracovanie vyhlásenia spoločníka, že nie je jediným zakladateľom vo viac ako 2 spoločnostiach

 • vybavenie voľných živností v primeranom množstve (do 20 živností neúčtujeme žiadne poplatky) + 1 remeselná, viazaná živnosť

 • za každú ďalšiu  remeselnú alebo viazanú živnosť uhradíte navyše  7,50 €.

 • vybavenie registrácie na daňovom úrade za platcu dane z PO (pridelenie DIČ), za platcu dane zo závislej činnosti

Založením spol. s.r.o. Vám ako konateľovi a spoločníkovi vznikajú nové povinnosti, preto Vám vypracujeme 

                                                  zdarma

zápisnicu z valného zhromaždenia o rozdelení zisku/ úhrade strát, a odošleme elektronicky  do obchodného registra  spolu s  účtovnou závierkou a to vrámci

  1-ročného bezplatného poradenského servisu 

Pri viac ako 2 spoločníkoch vypracujeme na požiadanie stanovy spoločnosti, cena za založenie tejto spol. s.r.o.  je dohodou, od 350,00 €.

 

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať, napíšte nám, telefonujte.

 

Voľné živnosti 2012.pdf (537,2 kB) 

Viazane zivnosti.pdf (181,5 kB)

Remeselné živnosti, voľné živnosti.pdf (1 MB)

Fotografia použitá podľa Creative Commons John Mallon Iphoneography  © 2009 Všetky práva vyhradené.

Web stránky zadarmo Webnode